Také hrabovské ženy mají své sdružení

Skvělou zprávu o založení nové organizace pro hrabovské ženy poslala do redakce Hrabovských listů Ivana Bollogová. Rádi dáváme všem ženám na vědomí...

Je to už pěkná řádka let, kdy v Ostravě působilo hned několik organizací Českého svazu žen, které sdružovaly ženy všech věkových kategorií a vyvíjely činnosti v různých oblastech. Někteří lidé neznalí věci se mohou mylně domnívat, že se jednalo vždy především o organizaci politicky zaměřenou s budovatelskými cíli. Podstata však spočívá úplně v něčem jiném. Dnes se jednotlivé organizace napříč celou republikou věnují volnočasovým aktivitám, dobročinným akcím, spolupracují s obcemi, ale i jinými spolky, podporují a aktivizují seniory i děti, pořádají poznávací zájezdy a výlety, ale především vytvářejí platformu pro ženy, které chtějí svůj volný čas trávit aktivně, nebo jen nechtějí zůstávat samy doma.

Velmi dobrým příkladem je ještě donedávna jediná ostravská organizace, a to v sousedící Nové Bělé, jejíž aktivity mají svůj věhlas nejen na území našeho města. Známé jsou jejich tradiční vánoční a velikonoční výstavky, kterých se účastní rovněž naše kluby seniorů. Obdivuhodný je i pěvecký talent „Novobělských babiček“. A právě po vzoru našich sousedů vznikla myšlenka založit obdobnou organizaci také v Hrabové. Vždyť i v našem městském obvodu máme spoustu aktivních žen, ale i žen, které žijí osaměle a rády by se setkávaly s ostatními, jen nemají příležitost. A protože od myšlenky nebylo daleko k činům, tak dnes už i Hrabová má svou registrovanou základní organizaci Českého svazu žen, která se stále rozrůstá o nové členky a plánuje své aktivity.

V říjnu uspořádaly zakládající členky besedu s paní Aničkou Hruškovou, která dlouhá léta předsedala původnímu místnímu svazu žen a nad fotografiemi a kronikou zavzpomínala na doby minulé a předala své zkušenosti novému vedení organizace. Předsedkyně současné základní organizace Ivana Bollogová také oslovila ve věci nabídky spolupráce zdejší kulturní komisi a spolek Zelená Hrabová, se kterými již zvažují společné akce. Na středu 28. listopadu pak připravují ženy s místními kluby seniorů předvánoční výstavku rukodělných prací v zasedací místnosti úřadu, kde si budou moci návštěvníci nejen prohlédnout a zakoupit krásné vánoční výrobky z vlastní dílničky, ale zájemci si budou moci taky zhotovit svůj vlastní vánoční výrobek. Všichni občané jsou na tuto akci srdečně zváni, a to od 9:00 do 17:00 hodin.

Hrabovská organizace Českého svazu žen, jako nové nezávislé občanské sdružení pro ženy, je otevřeno všem ženám starším 18 let, které mají zájem a chuť se zapojit do společných aktivit. Bližší informace a přihlášky vám poskytne předsedkyně Ivana Bollogová, tel.: 776 868 758, [email protected], nebo místopředsedkyně Šárka Bořutová, tel.: 773 642 293.

Ivana Bollogová, předsedkyně ZO ČSŽ Ostrava-Hrabová

Také hrabovské ženy mají své sdružení