Tajemník úřadu poděkoval pracovníkům VPP za opravu a vyčištění zastávek

Rád bych touto cestou zveřejnil doslovné poděkování, které mi zaslal tajemník úřadu s prosbou, abych ho zveřejnil přes Hrabová.Info a Facebook (ať se dostane k co nejvíce lidem). Jelikož si myslím, že takové oficiální poděkování patří na web obce, všude jinde ho zveřejním dle jeho přání později... Radomír Orkáč

Toto byste mohl zveřejnit, ať občané kromě kritiky ocení též práci, kterou naše VPP vykonala nad rámec svých běžných pracovních povinností:

V minulých dnech opravila a natřela četa Veřejně prospěšných prací ÚMOb pod vedením Ing. Evy Davidové osm autobusových zastávek na k.ú. Hrabová. Tajemník úřadu jim tímto veřejně děkuje za prospěšné dílo vykonané nad rámec běžných pracovních povinností.

Ing. Jan Socha

tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Fotky jsou na Flickru:

Tajemník úřadu poděkoval pracovníkům VPP za opravu a vyčištění zastávek, červenec 2019

Tajemník úřadu poděkoval pracovníkům VPP za opravu a vyčištění zastávek