Svoz vánočních stromků

Společnost OZO Ostrava odstartuje svoz vánočních stromků v pondělí 7. ledna. Od tohoto dne mohou Ostravané odkládat stromky vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad o objemu 1 100 litrů, svoz pak bude pokračovat po čtyři týdny podle předem stanoveného harmonogramu.

Svoz stromečků se netýká rodinných domů. Lidé z těchto oblastí mohou stromky odkládat v ostravských sběrných dvorech.

Lenka Gulašiová
externí spolupráce se společností OZO Ostrava

Svoz vánočních stromků