Studie dopravního řešení ulice V. Huga

Úřad městského obvodu Hrabová nechal zpracovat studii dopravního řešení ulice V. Huga. Zpracovatel studie předložil tři možná řešení, kdy ve všech případech dojde ke zjednosměrnění ulice - a tedy i části Šídlovce.

První varianta vychází z oboustranného podélného parkování vozidel, druhá počítá se šikmým stáním a třetí je kombinací těchto dvou. Třetí variantu jsme pro náročnost technickou i finanční vyloučili.

Ze zbývajících dvou upřednostňujeme variantu č.1, která nabízí o 12 parkovacích míst více a pravděpodobně se obejde bez nutnosti překládek inženýrských sítí. U varianty č.2 je vysoká pravděpodobnost překládky vodovodu a možná i plynovodu, což by celou akci výrazně prodražilo.

Přikládám krátký technický popis zhotovitele studie a situační plán var. 1 a 2.

Studie dopravního řešení ulice V. Huga