Soutěž Junior Inovátor

Studenti Moravskoslezského kraje mohou prokázat svůj podnikatelský talent a inovátorské myšlení v soutěži Junior Inovátor, kterou pořádá Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). Studenti a týmy se mohou přihlašovat až do 29.3.2019.

Soutěž chytrých nápadů – Junior Inovátor Máme v regionu chytrou mládež? O tom není pochyb! Pojďme v nich ještě více podporovat zájem o inovativní myšlení a realizaci nových řešení. S touto úvahou Moravskoslezský kraj inicioval s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava (MSIC) vznik soutěže „Junior Inovátor“, která cílí na studenty středních škol.

„Bylo by obrovskou chybou podceňovat nápady mladých lidí. Jejich svěží a nezatížený pohled na nové technologie i celou naši společnost mohou být velice inspirující. Je skvělé, že se už během studia na střední škole mohou tito nadaní lidé naučit své vize formulovat, prezentovat, nebo dokonce realizovat. Soutěže, jako je i Junior Inovátor, jsou pro ně skvělou podporou i motivací. Pro nás je to pak příležitost tyto talenty podchytit, rozvíjet a hlavně o ně později nepřicházet,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Studenti nebo celé řešitelské týmy si mohou vybrat oblast, která je jim nejbližší – od IT, techniku, marketing až po ekologii, volnočasové aktivity nebo metody výuky. Tým expertů hodnotí předložené studentské podnikatelské záměry nejen podle originality a kvality zpracování. Důležitým hlediskem je také skutečný potenciál projektu a jeho možné uplatnění na trhu.

Cílem soutěže je rozvinout podnikatelského ducha středoškoláků a umožnit jim získat nové praktické zkušenosti s formulováním myšlenky, s přípravou projektu, jeho prezentací a obhajobou. Aktivním studentům bude poskytnuta pomoc s převedením jejich nápadů do realizovatelné fáze. „Vítězové soutěže budou oceněni finanční odměnou, neměl by to však být jediný cíl mladých inovátorů. Možnost realizovat své nápady i v případě šílených či nákladných myšlenek a získání zaslouženého respektu pro sebe i svou školu, to by měla být ta správná motivace pro studenty, ale i rodiče a školy, kteří jim s přípravou mohou pomoci,“ říká ředitel MSIC, které soutěž organizuje.

Přihlášky do soutěže Junior Inovátor je možné podávat do 29. března 2019 na stránkách www.juniorinovator.cz.   ​

Zpracoval: Iva Sokolovská, PR Manager, [email protected], 607 091 963 Kontakt pro bližší informace k soutěži Junior Inovátor: Pavla Švancerová, Business Development Manager: [email protected], 777 647 440

Soutěž Junior Inovátor