Slavnostní slib nových strážníků Městské policie Ostrava

Ve čtvrtek 7. března 2019 dopoledne proběhl v budově Magistrátu města Ostravy za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slib nových strážníků před primátorem města Ostravy, Ing. Tomášem Macurou, MBA.

Slavnostního dopoledne se zúčastnilo 18 strážníků - osm mužů a deset žen, kteří si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili právní normy, potřebné pro výkon tohoto povolání. Prošli také taktickou a střeleckou přípravou či výcvikem v sebeobraně. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo osvojení si základů psychologie.

Ing. Michael Beneš
úsek prevence a propagace

Slavnostní slib nových strážníků Městské policie Ostrava