Prominutí nájemného z obecních bytů

Rada MOb Hrabová chce pomoci mj. nájemcům obecních bytů, kteří se dostali do dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku krizových opatření vyhlášených v době nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Mohlo se tak stát ztrátou zaměstnání, uzavřením provozovny, přerušením podnikání apod. po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR 12.3.2020. Radní chtějí situaci nájemců individuálně posoudit a prominout placení nájemného v obecních bytech po dobu nezbytně nutnou.

V příloze tohoto sdělení naleznete formulář, kterým můžete do 30.4.2020 požádat Radu MOb Hrabová o prominutí nájemného.

Prominutí nájemného z obecních bytů