Projekty Městské policie Ostrava

Dobrý den, v příloze zasílám informace o dvou projektech: HRAVÉ  VZDĚLÁVÁNÍ V  SVL A  OKOLÍ, BEZPEČNĚ DOMA  A  NA ULICI. Ing. Michael Beneš (úsek prevence a propagace).

Projekt: „HRAVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V  SVL A OKOLÍ“

Název napovídá, že záměrem tohoto projektu je vzdělávání formou hry. A to pro děti nejen ze sociálně vyloučených lokalit. Z dotace statutárního města Ostrava, které hradí tento projekt, bylo zakoupeno prvotní vybavení „hravé učebny“ na Dětském dopravním hřišti Orebitská v městské části Ostrava-Přívoz. Touto úpravou prostor započaly plány strážníků městské policie, dopravních referentů a asistentů prevence kriminality s vyvázáním dětí z rizikového prostředí a umožněním jim neformálního trávení volného času. V následujícím období bude tato specializovaná učebna určena k využití nejen při volnočasových aktivitách, ale i programech pro mateřské školy a školní družiny.

Projekt: „BEZPEČNĚ DOMA A NA ULICI“

Tento projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností strážníků Městské policie Ostrava. Je zaměřen na věkovou kategorii seniorů s cílem zvýšit jejich bezpečí a to nejen doma, ale i na ulici.

Z finanční dotace statutárního města Ostrava, jenž hradí tento projekt, byly zakoupeny bezpečnostní řetízky a panoramatické kukátka - důležité elementy, které vedou k posílení vědomí bezpečí obyvatel ve svých domácnostech. Dále byly pořízeny „Senior linky“ – které pomáhají osamělým osobám doma při přivolání záchranného systému. Ať už z důvodu zdravotních komplikací, tak i z příčiny obtěžování cizími lidmi. Důležitou součástí tohoto projektu bylo zpracovat preventivní materiál pro seniory, k upevnění bezpečnostních návyků k předcházení rizikům stát se obětí trestné činnosti. Tento materiál bude seniorům předáván jak u instalace jednotlivých zabezpečovacích prvků,
tak i během každodenních setkáních se strážníky i asistenty prevence kriminality na ulici.


 

Projekty Městské policie Ostrava