Přístavba ÚMOb pro kulturní účely

Na podnět zastupitele zveřejňujeme dostupnou dokumentaci k akci "Přístavba ÚMOb pro kulturní účely"

O záměru realizovat přístavbu úřadu pro kulturní účely bylo rozhodnuto orgány MOb v roce 2017. Pro podání nabídek pro zakázku malého rozsahu byla na základě usnesení rady č. 77/1740 ze dne 11.10.2017zaslána výzva šesti dodavatelům, vybrána byla projekční firma Byvast pro s.r.o. za cenu 795 tis. Kč bez DPH. Rada MOb  svým usnesením č. 80/1826 z 22.11.2017 rozhodla o ustavení pracovní skupiny pod vedením Ing. Sochy, která se scházela celkem 4x od 11.12.2017 až 6.5.2019, aby stanovila zadání a připomínkovala jednotlivé fáze tvorby projektu.

Přístavbu KD měly ve svých volebních programech všechny kandidující volební subjekty v komunálních volbách v říjnu 2018.

Realizační dokumentace byla dokončena 8.8.2019. Celá stavba by měla stát 19 251 299 Kč bez DPH. Zastupitelstvo MOb Hrabová 16.12.2019 vyčlenilo na tuto stavbu v rozpočtu na rok 2020 částku 11 mil. Kč. Stavební povolení na tuto stavbu nabylo právní moci 11.2.2020.

V současné době se projednávají zadávací podmínky pro zadávací dokumentaci vč. zadávacích podmínek a požadavků na obsah smlouvy pro podlimitním veřejnou zakázku na realizaci stavby vedenou pod názvem „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava- Hrabová“. Samotnou soutěž na dodavatele by měla v nejbližších dnech vyhlásit RMOb.

V přílohách naleznete dokumentaci pro stavbu, vizualizaci i rekapitulaci rozpočtu.

Původním předpokladem bylo realizovat přístavbu KD spolu s výstavbou nové MŠ Bažanova a dokončit obě v roce 2021, neboť tyto 2 stavby spolu úzce souvisí.

Přístavba  ÚMOb pro kulturní účely