Příspěvek na vzdělávání seniorů

Rada městského obvodu Hrabová svým usnesením ze dne 15. ledna 2019 schválila pro rok 2020 příspěvek občanům starším 60 let s trvalým pobytem na území městského obvodu Hrabová na vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku ve výši 200 Kč za každý semestr.

Příspěvek je možné vyřídit na sociálním odboru zdejšího úřadu na základě písemné žádosti a po předložení potvrzení o studiu a dokladu o výši školného.

Příspěvek na vzdělávání seniorů