Přeparkování aut ul Jestřábského

Přeparkování aut o Kateřinské pouti.

Žádáme obyvatele ulice Jestřábského 246, aby přeparkovali své automobily a uvolnili tak prostory ke konání Kateřinské poutě v neděli 25.11.2018.

Přeparkování aut ul Jestřábského