Poptávka: Náhradní výsadby dřevin za vykácené stromy na hřbitově

Na základě vydaného rozhodnutí č. 20/2018 ze dne 9.4.2018 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby bylo v loňském roce v souladu s tímto rozhodnutím provedeno kácení dřevin vč. likvidace pařezů. 

Pro naplnění podmínky rozhodnutí je nutno realizovat náhradní výsadbu, pro ocenění prací je potřeba použít přílohu tohoto mailu.

Termín realizace náhradní výsadby vč. fakturace je stanoven nejpozději do 31.10.2019.

Nabídku stačí zaslat mailem, nejpozději do 27.2.2019.

Poptávka: Náhradní výsadby dřevin za vykácené stromy na hřbitově