Poděkování za zapojení do sbírky potravinové pomoci

Vážená paní Bollogová,

velmi si vážíme Vaší ochoty zapojit Vaši městskou část do Krajské sbírky potravinové pomoci. Jako projev naší vděčnosti přikládáme certifikát, ve kterém je uvedeno, kolik se podařilo vybrat potravin.

Náš velký dík patří Vám, Vašemu kolektivu a všem dárcům, kteří potravinami přispěli do sbírky a díky kterým můžeme částečně vylepšit životní úroveň potřebným lidem.

S pozdravem Sabina Keprdová
manažerka Potravinová banka v Ostravě, z.s.

Poděkování za zapojení do sbírky potravinové pomoci