Ples pěstounů 2019

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na 18. ročníku Plesu pěstounů, který pátým rokem organizuje naše organizace Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. v Ostravě a to jménem paní ředitelky, Mgr. Edity Kozinové. Ples je, mimo jiné, zaměřen na podporu kampaně „Dejme dětem rodinu“.

Rádi bychom zdůraznili, že tato akce může významně přispět nejen k podpoře náhradního rodičovství, ale také k získávání náhradních rodičů pro děti, které potřebují pomoci. Zároveň se ples pořádá nejen pro náhradní rodiče jako poděkování za jejich práci, ale také pro širokou veřejnost, jejíž účast na plese v posledních letech nezanedbatelně stoupá a tím i povědomí o problematice náhradních rodin.

Bližší informace k předmětné akci naleznete v přiloženém souboru.

Prosíme o rozeslání.

Budeme se těšit na Vaši účast.

S pozdravem za ředitelku organizace

Mgr. et Mgr. Hana Kocichová
koordinátor aktivit, speciální pedagog v rámci oblasti náhradní rodinné péče
Rodinné a Komunitní centrum Chaloupka z.s.
areál MŠ Repinova 19, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
kancelář: ZŠ, Nádražní 117 (boční vstup), 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ples pěstounů 2019