OZO Ostrava rozdává peníze! Stačí dobrý nápad…

Neváhejte a zkuste to! Už jen do konce března přijímá odpadová společnost OZO Ostrava elektronické přihlášky do třetího ročníku tematických výzev. Na podporu environmentálně zaměřených projektů, které souvisejí s omezením produkce odpadu nebo s ochranou či zvelebováním životního prostředí, má firma opět připraven milion korun!

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy a kategorie Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů nebo na předcházení jejich vzniku. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Vítána budou také praktická řešení, jak tvorbě odpadu předcházet. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě.

Elektronické žádosti mohou žadatelé posílat až do konce března. V dubnu bude rozhodnuto, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na realizaci bude čas do listopadu, nejpozději v prosinci budou muset realizátoři odevzdat závěrečné zprávy a v lednu roku 2020 bude vše vyhodnoceno. Více na www.ozoostrava.cz.

V loňském ročníku společnost OZO Ostrava podpořila například instalaci z vyřazených jízdních kol a invalidního vozíku, vznik dílny zaměřené na restaurování nábytku a snižování současného trendu vyhazování použitých věcí, projekt směřující k likvidaci odpadků v sociálně vyloučených lokalitách, estetizaci parku nebo projekty mateřských škol zaměřené na seznamování dětí s přírodou.

OZO Ostrava rozdává peníze! Stačí dobrý nápad…