Organizace pouti není úplně jednoduchá věc

Není moc lidí v širokém okolí, kteří by neznali Kateřinskou pouť v Hrabové, ale málo kdo již ví, kolik času zabere úřadu její organizace a co vlastně plánování takové akce obnáší.

Již třetí hrabovskou pouť za úřad "zastřešovala" paní Matuštíková, která na úřadě působí teprve od února 2016. Jak sama říká "každý rok se něčím ponaučím...". Přihlášky od stánkařů (ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství) na pouť začíná přijímat po skončení předcházející pouti nebo dokonce přímo na pouti. Již nyní má pět přihlášek a to se pouť konala před třemi dny. Nikoho ale asi nepřekvapí, že nejvíce přihlášek na úřad dorazí měsíc až dva před poutí.

V průběhu prvního listopadového týdne začíná plánování rozmístění stánků. Ti, kteří podali přihlášku mezi prvními, si většinou mají možnost určit, kde chtějí stát. Týden před poutí je každému stánkaři rozesílán dopis (povolení k zvláštnímu užívání), který informuje o přiděleném jednacím čísle a umístění stánku.

Den před poutí paní Matuštíková na zemi rozměřuje a vyznačuje čísla stánků a dle jejich slov "správný šrumec teprve začíná v den pouti, kolem 5.30 – 6:00 hod.". Jedná se o dobu, kdy stánkaři najíždějí na svá místa a ve spolupráci s městskou policií se řeší průjezd po chodníku, stánkaři si vyměňují místa, vyměřuje se a přeměřujeme se...

Přímo na pouti se ještě navíc řeší žádosti těch, kteří neposlali přihlášku předem a požadují místo – většinou však musí čekat až všichni přihlášení přijedou a usadí se na svých místech. Ti kteří nepřijedou, nebo mají menší stánek než nahlásili, tak "automaticky uvolní" místo tomu nenahlášenému. Paní Matuštíková však s nimi ještě musí vyplnit přihlášku.

Kdo si však myslí, že této pohodové úředníci práce končí, ten se plete. Kolem 7:30 hod. jsou sice většinou stánkaři na svých místech, ale ještě je potřeba začít zastavěná místa přeměřit a vybrat poplatek (30 Kč/m2).  Paní Matuštíková dodala "někdy se dohadujeme kvůli zabraným metrům, někdy kvůli špatnému místu (cukrovinky). Každý stánek dostává příjmový pokladní doklad vypsaný rukou, který je pak součástí pokladního dokladu. Už jsem ale měla i stánkaře, kterého policie vykázala a pán musel odjet z důvodu nevhodného chování." Pod stejnou úřednici od letošního roku spadá i zajištění odemčení a zamčení domku na Domovské (kvůli hudebníkům a WC).

Samotná pouť končí kolem 13:30 hod., kdy začínají stánkaři rozebírat své stánky. Úklid probíhá den po pouti – vysypávání košů pracovníky VPP (veřejně prospěšné práce), a paní Matuštíková dělá vyúčtování a doplňuje si seznam s poznámkami na příští rok...

"Moje „politika“ umisťování stánků je taková, že se snažím občerstvení (placky, svařák, langoše, další alkohol) dávat na místa, kde je větší prostor (okolí parkoviště u kostela a ul. Jestřábského), každý se rád zastaví na pokec s panákem v ruce. Ne vždy můžu vyhovět požadavkům stánkařů, ale vždy se snažím, aby byly všechny strany spokojené" zakončila elektronický rozhovor paní Matuštíková.

Letošní pouť přinesla do našeho rozpočtu celkem 9.375 Kč. Je to více než vloni, ale méně než předloni.

Trocha statistiky:

  • 2016 – výdělek byl 9.594 Kč, počet stánků – 58 nahlášených, z toho 5 nedorazilo.
  • 2017 – výdělek byl 8.690 Kč, počet stánků – 43 nahlášených, z toho 5 nedorazilo, 1 nepřijat.
  • 2018 – výdělek byl 9.375 Kč, počet stánků – 50 nahlášených, z toho 2 nepřijeli a byli nahrazeni těmi, kteří nebyli přihlášeni.

Vedení obce děkuje všem, kteří se každý rok podílí na organizaci Kateřinské pouti. Speciálně děkujeme paní Matuštíkové z úřadu. Děkujeme i dechové kapele DEOR, panu Tomáši Majlišovi za uspořádání besedy o historii Hrabové, městské policii a v neposlední řadě i všem dobrovolníkům, kteří se postarali o přípravu kostela na tuto tradiční akci.

Organizace pouti není úplně jednoduchá věc