Obnova zeleně Šídlovec - II. etapa

Paní místostarostka Ing. Vladislava Kopitzová se písemně vyjádřila k obnově zeleně Šídlovec - II. etapa.

Nikdo si asi nedovedl představit, jak razantní bude zmlazování keřů, které ještě stále probíhá na Šídlovci v rámci II. etapy projektu „Obnova zeleně Šídlovec“. Tak jak uvádí Ing. Martin Mati, zástupce Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o., který práce realizuje, v článku Zelené Hrabové, z.s. zveřejněném na Hrabova.info, zmlazování keřů je razantní z důvodu, že tyto keře byly dlouhodobě zanedbávány a nebylo o ně pravidelně pečováno. Kritizováno je i načasování zmlazování keřů, ale vzhledem k poskytnuté dotaci v březnu letošního roku a technické možnosti provést tyto zmlazovací řezy v předjaří byly práce zahájeny ihned po poskytnutí dotace. Dotaci z Fondu životního prostředí města Ostravy, kterou městský obvod Hrabová obdržel, je vhodné čerpat ihned, protože se může stát, že fakturované práce budou nižší než poskytnutá dotace a pak hrozí nedočerpání dotace. Toto se nám stalo i v minulém roce, hodnota prací na I. etapě zmíněného projektu byla o 400 tis. nižší než poskytnutá dotace. Museli jsme znovu požádat o dofinancování již poskytnuté dotace a rada města nám dofinancování dotace dodatečně schválila. Z těchto finanční prostředků byla ještě upravena zeleň ve vnitrobloku. Když se vrátím k realizaci I. etapy, která byla provedena v loňském roce i tato byla zprvu vnímána negativně a po pokácení stromů na ul. Obchodní byla okamžitě obyvateli Šídlovce kritizována. Dnes je tato ulice jedna z nejpěkněji rozkvetlých ulic na Šídlovci a i z obnoveného parku se budeme moci všichni těšit v podstatě až do podzimu. Vážení obyvatelé Šídlovce pokud můžete akceptujte prosím práce, které nyní na Šídlovci probíhají. Obnova zeleně Šídlovce by měla přinést nejen zhodnocení majetku městského obvodu v oblasti veřejné zeleně, ale hlavně by měla zkrášlit zeleň na Šídlovci a nastolit mimo sečení trávy pravidelnou údržbu, která v minulosti nebyla vykonávána. Uvědomme si, že všechny tyto úpravy přinesou městskému obvodu další pravidelné každoroční odčerpávání finančních prostředků z obecní pokladny v oblasti např. 3leté udržitelnosti (zalévání) nové výsadby, úpravy parku a nové výsadby a pravidelné plošné pěstění keřů, tak aby k dalším razantním úpravám nemuselo dojít. Čekají nás ještě další etapy zmíněného projektu. V poslední etapě by mělo dojít k vysázení cca 3 tis. cibulovin. Vydržme tyto razantní zásahy a za pár let se budeme všichni těšit z rozkvetlé a hlavně každoročně udržované zeleně na Šídlovci.

Kopitzová Vladislava

Obnova zeleně Šídlovec -  II. etapa