Noví strážníci v lednu složí slib před primátorem města Ostrava

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 v 10:00 hodin předstoupí patnáct nových strážníků Městské policie Ostrava před primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA a složí slib.

Slavnostního dopoledne se zúčastní osm mužů a sedm žen, kteří si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo osvojení si základů psychologie.

Ing. Michael Beneš
úsek prevence a propagace

mpo