Noví strážníci složili slib před primátorem města Ostravy

Noví strážníci Městské policie Ostrava složili 10. ledna 2019 dopoledne za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slib před primátorem města Ostravy Ing. Tomášem Macurou, MBA.

Slavnostního dopoledne se zúčastnilo sedm mužů a šest žen, kteří si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo osvojení si základů psychologie.

Noví strážníci složili slib před primátorem města Ostravy