Městská policie: Zaměřeno na nezletilé

Během výkonu služby se strážníci Městské policie Ostrava stále častěji setkávají s nezletilými osobami, které se nechovají tak, jak by měly. Mezi jejich nejčastější prohřešky patří záškoláctví a kouření.

Na tento rostoucí negativní trend upozorňují také pedagogičtí pracovníci, kteří problémy následně řeší mj. i se strážníky. Ti o této problematice pravidelně hovoří se žáky i v rámci besed na školách. Mnohdy je samotným žákům jedno, že se něčeho dopouštějí a neuvědomují si, co vše jim porušením těchto pravidel hrozí.

Seznam aktuálních besed, které strážníci městské policie (nejen) na základních školách pořádají, naleznete na webové stránce: http://mpostrava.cz/prevence/besedy-pro-zaky.

Na základě těchto zkušeností se kromě besed strážníci více zaměřují na samotnou kontrolu těchto negativních jevů i „v ulicích“. Kromě běžného výkonu služby jsou v posledních dnech některé hlídky, včetně asistentů prevence kriminality, zaměřeny přímo na nezletilé:

Místo do školy k rybníku

Školní lavice se rozhodli dva žáci základní školy vyměnit za procházku kolem rybníka v Ostravě-Heřmanicích. Strážníci je zde nalezli během výkonu služby v pondělí 4. března 2019 v dopoledních hodinách. Jeden z chlapců (14 let) uvedl, že se mu do školy nechtělo, druhému (13 let) prý bylo nevolno, a proto šel raději s kamarádem ven. Ve stejný den byl v Ostravě-Přívoze spatřen hlídkou během vyučování i 10letý chlapec.

Úterý ve znamení „záškoláctví“ ve Vítkovicích

V úterý 5. března 2019 dopoledne byli nalezeni další „hříšníci“ z řad nezletilých osob. Tentokrát se jednalo o dva sourozence, které během výkonu služby v Ostravě-Vítkovicích spatřili asistenti prevence kriminality. Ti následně v součinnosti s hlídkou městské policie zjistili, že oba chlapci, ve věku 7 a 11 let, byť jsou dle vlastních slov nemocní, se pohybují po venku a nedodržují léčebný režim.

Stejná doba, stejný městský obvod, jiná hlídka městské policie a opět školáci, kteří místo VE škole, byli „ZA“ školou. V tomto případě se jednalo o dvě dívky, kdy starší 13letá byla venku i přes údajné bolesti zubů. Tu doprovázela její mladší 9letá sestra, která jako důvod absence ve škole uvedla zvýšenou teplotu. I ony byly bez doprovodu dospělé osoby.

Všechny tyto události byly oznámeny orgánu sociálně právní ochrany dětí k projednání možného zanedbání povinné školní docházky.

V poslední době má bohužel počet záškoláků vzrůstající tendenci. V rámci jednotlivých obvodů zaznamenávají strážníci nejvíce případů v Moravské Ostravě a Přívozu (v roce 2018 se jednalo o 50 % případů) a Mariánských Horách. Další v pořadí je Ostrava-Jih, především Hrabůvka, Zábřeh a Vítkovice.

Případy čtrnáctiletých kuřáků bude šetřit OSPOD

V úterý 5. března 2019 před začátkem vyučováním prováděla hlídka městské policie výkon služby v Ostravě-Výškovicích, kde si všimla chlapce zjevně mladšího osmnácti let, který kouřil cigaretu. Dle jeho slov tabákový výrobek koupil neznámo kde. Stejně argumentoval o den později v Ostravě-Hrabůvce i další chlapec, který sdělil, že měl na cigaretu chuť. Bylo jim jedno, že osobám mladším 18 let je kouření tabákových výrobků zakázáno. Vzhledem k tomu, že se v obou případech jednalo teprve o 14leté chlapce, bylo jejich jednání oznámeno orgánu sociálně právní ochrany dětí k projednání.

Problém jsou i omamné a psychotropní látky

Cigarety však nejsou jediný problém. Na začátku února 2019 jsme informovali o skupině šesti nezletilých osob, kteří v Ostravě-Zábřehu kouřili vodní dýmku s omamnou látkou. Zúčastněné osoby shodně potvrdily, že se jednalo o marihuanu. Důvodem bylo, že ji chtěli zkusit. Jednalo se o 4 chlapce a 2 dívky ve věku 13-17 let.


 

Městská policie: Zaměřeno na nezletilé