Městská policie Ostrava zintenzivnila kontrolu osob bez přístřeší

Kontrolou osob bez domova se strážníci Městské policie Ostrava zabývají každý den. Během zimních měsíců v souvislosti s nízkými teplotami jsou však kontroly intenzivnější.

Probíhá častější monitorování míst, kde se nacházejí tyto ohroženější skupiny osob. Hlídky pravidelně prochází např. prostory opuštěných budov, místa pod mostními konstrukcemi či odlehlé prostory lesoparků. Díky místní znalosti strážníků lze konkrétní osoby lépe vyhledat a zkontaktovat. Součástí je pak také poskytnutí informací a kontaktů na sociální instituce, jejichž služby mohou v případě potřeby využít. Hlavním problémem, kdy je těmto lidem dočasné přístřeší odepřeno, je alkohol.

mpo