„Máme právo na klidný odpočinek.“

Ve státní svátek dne 28. září 2018 přijala v tomto duchu obsluha tísňové linky městské policie necelou desítku oznámení. Obyvatele především okrajových částí Ostravy trápil nadměrný hluk sekaček na trávu, motorových pil, křovinořezu či hlučícího kompresoru. Každé oznámení bylo strážníky prověřeno. Zjištěná porušení protihlukové vyhlášky byla vyřešena napomenutím, nebo pokutou příkazem na místě.

Každý občan statutárního města Ostravy je povinen řídit se platnými vyhláškami a nařízeními města. Všechny vyhlášky a nařízení naleznete na: https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy

Alkohol - jeden z nejčastějších důvodů zasahujících strážníků

V průběhu teplých dnů tohoto roku projednávaly hlídky městské policie přibližně 600 případů souvisejících s alkoholem. Nejčastěji strážníci řeší konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, kde je to vyhláškou města zakázáno. Protiprávní jednání jsou odhalovány prostřednictvím obsluhy kamerového systému, strážníky v ulicích a v mnoha případech na něj upozorňují sami občané. V některých případech jsou zasahující strážníci nuceni čelit agresivnímu chování a použít i donucovací prostředky, jako se tomu stalo dne 19. září 2018 v Ostravě-Přívoze. Muž, který měl být předveden ke zjištění totožnosti, kladl odpor a z místa chtěl utéct. Zasahující strážníci jej museli zastavit za použití hmatů a chvatů a předvést s přiloženými pouty. Ve snaze vyhnout se následkům projednávaného přestupku si muž přivodil další postih u správního orgánu za neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

„Máme právo na klidný odpočinek.“