Křest knihy Martina Slepičky o Hrabové v době první světové války

Hrabovské listy dělají vše pro to, aby zaznamenávaly nejdůležitější události obce. Jednou z nich je nepochybně vydání knihy, která pojednává o historii Hrabové v době první světové války. Redakce obecního zpravodaje, v době on-line zpravodajství, nechce (a ani nemůže) rychlým zprávám ze sociálních sítí konkurovat. Může jediné - dávat naopak prostor pro autorská, osobní, a snad i nadčasová sdělení o událostech. Jednou z nich je pohled „našeho" kronikáře na onu událost. Redakce věří, že ji ctěný čtenář ocení.

Očima Hrabovského kronikáře

Kdo z neznalých by zavítal v pátek 12. 10. po 15. hodině do zasedací místnosti úřadu Hrabová, dozajista by byl překvapen. „Co se to tu kutí?", podivoval by se čilému ruchu. Bylo možné spatřit postavu skloněnou nad promítacím zařízením, další chystající raut, kohosi, kterak vypisuje pokladní bločky. Nikdo však podobný dotaz nepoložil. Kde by se také na události vzal někdo neznalý. A proč by také příchozí chodili během příprav, že ano. Mohli se proto nadechnout sice slavnostní, přesto však uvolněné atmosféry, zahlédnout pana starostu v družném hovoru s otcem Adrianem a ... Martina Slepičku v napjatém očekávání. Prázdných míst s posledními minutami rychle ubývalo, až se sál zcela zaplnil.

A proč byl Martin Slepička napnutý, ptáte se? Inu, měl křtiny. Jak jistě chápete, ty nejsou každý den. „A nepovídejte, copak se mu narodilo?," slyším některé z vás.

„Ba ne, ani holka, ani kluk", musím uvést na pravou míru. Kniha to byla. Proč by se také musely křtít jen děti? Samozřejmě, namítne kdosi. Křtí se i dospělci, křtí se vodou, ohněm, v boji, křtí se lodě. Co však křest hrabovský?

Představení autora, jakož i jeho posledního příspěvku do rodiny hrabovských publikací, se na úvod ujal Martinův otec, Jiří Slepička. Přítomným zástupcům čtenářské obce mimo jiné předestřel v krátkosti i několik historických reálií s ohledem na tematické zaměření nové publikace. A protože každé dílo potřebuje Boží požehnání, jak připomněl otec Adrian, za doprovodu modlitby přistoupil k posvěcení knihy. Pomyslný mikrofon, spolu se skutečným šampaňským k přípitku, následně putoval do rukou pana starosty Igora Trávníčka. S jeho slovy (parafrázuji):

„Poučit se z minulosti můžeme pouze, pokud tuto minulost známe,” snad nelze než souhlasit. Odpolední setkání nad novou knihou završila erudovaná přednáška prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. věnovaná 1. světové válce. Rozsah, komplikovanost tématu a omezený čas bohužel donutily přednášejícího skočit rovnýma nohama z roku 1914 do roku 1918. Jedna hodina se na čtyři válečná léta ukázala být málo. Otázky z řad diváků ke vzniku ČSR přesto nezůstaly bez fundované odpovědi. Většina zúčastněných se proto mohla po skončení programu spokojeně rozcházet s knihou v podpaží.

Úřad městského obvodu Hrabová se tedy může pochlubit dalším vydavatelským počinem v poměrně krátké době — Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914 — 1918. Kniha jistě potěší všechny zájemce o hrabovskou historii, resp. vojenskou historii, svým zaměřením na hrabovské účastníky první války a legionáře. Po obecném rychlém průřezu dějinami obce se tak mohou dočíst o dopadu válečných let na samotný život v obci nebo o často pozapomenutých osudech občanů Hrabové, kteří bojovali, a bohužel i umírali, na obou stranách světového konfliktu. Medailónky prezentovaných osobností, jakož i celá kniha, je provázena řadou dobových fotografií.

Pro Hrabovské listy Ivo Šupčík, kronikář obce
Foto: Titulní strana publikace Hrabová v čase první světové války

Křest knihy Martina Slepičky o Hrabové v době první světové války