Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava

S radostí Vás informuje o vítězství ostravského projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“  v mezinárodní soutěži RegioStars 2018.

Bližší informace najdete v článku na webu socialnizaclenovani.ostrava.cz., kde je ke shlédnutí i videospot o projektu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jana Abrlová, DiS.
sociální pracovník pro sociálního začleňování

Magistrát města Ostravy
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociální práce a metodiky

Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava