Kompetence starosty, místostarosty, tajemníka a zaměstnanců ÚMOb

Na žádost radního Jiřího Dolejšky připravil tajemník úřadu Ing. Jan Socha schéma kompetencí starosty, místostarosty, tajemníka a zaměstnanců ÚMOb.

Kompetence starosty, místostarosty, tajemníka a zaměstnanců ÚMOb