Informace z Charity

Tři články z Charity Ostrava na téma "Denní centrum Charity Ostrava slouží lidem se zdravotním postižením", "Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek" a "Tříkrálová sbírka a Tříkrálový punč 2019".

Informace z Charity