Informace o prodeji knih k historii Hrabové

V předvánočním období roku 2018 informujeme občany, že je stále možno zakoupit níže uvedené publikace věnující se historii městského obvodu Hrabová.

Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919

Publikace historika Martina Slepičky se věnuje dějinám Hrabové v období první světové války a vzniku samostatného Československa do prvních komunálních voleb v červnu roku 1919. Kniha podrobně v širším kontextu mezinárodní situace a dějin Hrabové zachycuje nejen základní politické dějiny, ale i každodenní život obyvatel Hrabové, hospodářskou situaci a osudy hrabovských vojáků v rakousko-uherské armádě a československých legiích v Rusku, Itálii a Francii.

K dispozici 130 ks z nákladu 300 ks (k 19. 11. 2018)
Cena: 80 Kč Kontakt: [email protected]; tel.: 599 420 116; mob.: 725 996 475
Vydáno: Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, říjen 2018, 154 s.

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové

Hrabovský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské patří ke klenotům církevní dřevěné lidové architektury i přesto, že v dubnu 2002 původní stavba vyhořela a následně vznikla jeho dobová kopie. Obnovený chrám navazuje na svého předchůdce z druhé čtvrtiny 16. století, který byl vystavěn ve stylu pozdní gotiky a nastupující renesance. Mezi dřevěnými kostelíky severní Moravy a Slezska zaujímá přední místo. O kostele sv. Kateřiny bylo již mnoho napsáno. Kniha Martina Slepičky však představuje první práci, která komplexně postihuje umělecký i historický vývoj této významné kulturní památky. Jde o práci odbornou, ale zároveň určenou i širší veřejnosti, která zde najde i dosud nepublikované informace z minulosti kostela. Cenná je i skutečnost, že publikace je zasazena do širšího historického kontextu.
K dispozici 4 ks z nákladu 600 ks (k 25. 11. 2018)

Cena: 250 Kč Kontakt: [email protected]; mob.: 734 683 651
Vydáno: Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, prosinec 2015, 186 s.

Informace o prodeji knih k historii Hrabové