Hrabová se dnes zaregistrovala do projektu WiFi4EU

Cílem projektu WiFi4EU je zajistit, aby měli místní občané i návštěvníci ve veřejných prostranstvích v EU – v parcích, na náměstích, ve veřejných budovách, knihovnách či zdravotních střediscích –  přístup k bezplatnému wi-fi připojení. Obce si budou moci nechat nainstalovat wi-fi hotspoty na základě poukázky od EU.

Projektu WiFi4EU se mohou zúčastnit subjekty z veřejného sektoru členských států EU a zúčastněných zemí EHP, Norska a Islandu. První výzvy k předkládání žádostí se mohou za obce zúčastnit pouze obce samotné (nebo rovnocenné subjekty místní správy) nebo jejich sdružení. [1]

Hrabová se do projektu již zaregistrovala i v prvním kole, to však bylo na jaře po několika hodinách zrušeno, protože nebyly zaručeny stejné podmínky všem subjektům [2].

Ani napodruhé se však zřejmě Evropské komisi nepodařilo dotace na stavbu obecních Wi-Fi sítí rozdělit bez problémů. Někteří žadatelé hlásí, že online systém programu WiFi4EU, přes který měli dnes ve 13:00 CET své žádosti podávat, má opět mouchy. „Po 13:00 hodině šly žádosti odeslat a objevilo se, že jsou procesovány. Po odhlášení a přihlášení a reloadu stránky se však objevilo, že je možné odeslat znovu,“ potvrdil Lupě zástupce, který s podáním dotací pomáhá několika žadatelům z ČR. Obcím podle něj nedorazilo ani žádné e-mailové potvrzení o tom, že byla žádost úspěšně přijata. [2]

Jakou má hodnotu poukázka, o kterou obec zažádala?

Každá poukázka má hodnotu 15 000 EUR. [1]

Jak budou příjemci poukázek vybráni?

Vybrány budou ty obce, které podají žádost dříve (rozhodující bude datum a čas podání ŽÁDOSTI, nikoli registrace). V rámci první výzvy obdrží každý členský stát minimálně 15 poukázek. Počet poukázek pro žádnou zemi nepřesáhne 8 % celkového rozpočtu výzvy. [1]

Více informací o projektu WiFi4EU naleznete v otázkách a odpovědích [1].

[1] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-otazky-odpovedi
[2] https://www.lupa.cz/aktuality/i-druhy-pokus-o-rozdeleni-dotaci-wifi4eu-hrozi-blamazi-zadatele-hlasi-problemy

Logo: WiFi4EU (autor: Lukáš Václavík)

Hrabová se dnes zaregistrovala do projektu WiFi4EU