(FOTO) Beseda se seniory

Městský obvod Hrabová uspořádal u příležitosti Mezinárodního dne seniorů besedu s občany staršími 60 let. Akce se konala v pondělí 1. října 2018 od 16:00 hodin v jídelně základní školy.

Děkujeme touto cestou paní Ivaně Bollogové a jejím kolegyním za organizaci této akce. Dále děkujeme paní ředitelce mateřské školy Alici Strnišťové, její kolegyni a dětem za zpestření besedy krásným vystoupením dětí.

Fotky jsou na Flickru.

Autor: Radomír Orkáč
Pořízeno: 20181001

Beseda se seniory, říjen 2018

(FOTO) Beseda se seniory