Dezinfekce pro rodiny zdarma

Vážení občané,        

 dezinfekci zdarma v množství 250 ml. na 1 rodinu bude úřad          v Hrabové i nadále  rozdávat svým občanům v pracovní dny pondělí až pátek od 16 do 18 hod., v sobotu a v neděli od 15 do 18 hodin prostřednictvím svého zaměstnance ve sportovním areálu za základní školou v Ostravě-Hrabové na Paskovské ulici.

Zájemci si musí donést vlastní (vymytou a vyčištěnou) nádobu/lahvičku. Každý plnoletý zástupce rodiny nahlásí jméno své rodiny a bydliště, předá vlastní nádobku k načepování dezinfekce a obdrží nálepku k nalepení na nádobku. Dezinfekce je certifikovaná proti koronaviru.

Dodržujte, prosím při výdeji dezinfekce bezpečnostní pokyny, zejména: mějte na ústech a nosu roušku a dodržujte bezpečnostní odstupy 2m. Řiďte se též dalšími pokyny obsluhy.

Netřeba panikařit, dezinfekce bude dost pro všechny rodiny v Hrabové.

V Hrabové 28.4.2020                                                           Ing. Jan Socha, tajemník ÚMOb Hrabová

Dezinfekce pro rodiny zdarma