DEZINFEKCE A ROUŠKY PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE

Vážená podnikatelko, podnikateli, v souvislosti s rozvolňováním krizových opatření vládou ČR otevíráte, či se chystáte znovu otevřít svou provozovnu v k.ú. Hrabová. Jednou z podmínek obnovení provozu je splnit hygienické podmínky.

 Proto dnes 29.4. 2020 rozhodl krizový štáb MOb Hrabová, že je připraven  poněkud Vám s rozjezdem pomoci. Poskytneme Vám 500 ml dezinfekce AntiCovid proti koronaviru a látkové roušky pro Vaše zaměstnance. Tekutý dezinfekční přípravek je určen k ošetření rukou i povrchů a poskytujeme jej ZDARMA. Je certifikován.

Dezinfekci i roušky si můžete vyzvednout ve sportovním areálu za základní školou v Ostravě-Hrabové na Paskovské ulici u paní Linhartové v pracovní dny pondělí až pátek od 16 do 18 hod., v sobotu a v neděli od 15 do 18 hodin. Tam uveďte své jméno, příjmení, IČ, bydliště a sídlo své provozovny. Předpokládáme podporu drobným podnikatelům do 10 zaměstnanců, jejichž provozovna slouží převážně hrabovským obřanům

Zájemci si musí donést vlastní (vymytou a vyčištěnou) nádobu/lahvičku, do níž mu pracovnice úřadu načepuje dezinfekci a předá k přilepení samolepku. Dodržujte, prosím při výdeji dezinfekce bezpečnostní pokyny, zejména: mějte na ústech a nosu roušku a dodržujte bezpečnostní odstupy 2m. Řiďte se též dalšími pokyny obsluhy.

V Hrabové 29.4.2020                                                                    Ing. Jan Socha, tajemník ÚMOb Hrabová

DEZINFEKCE A ROUŠKY PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE