Charitativní sbírka v Hrabové byla opět úspěšná

Po první velmi úspěšné květnové sbírce uspořádal odbor sociální zdejšího úřadu opět velkou charitativní akci tentokrát rozšířenou o sbírku potravinové pomoci.

V rámci týdne boje za vymýcení chudoby tak měli občané Hrabové možnost zapojit se a přispět věcnými dary ve formě oblečení, doplňků, hraček, nádobí a jízdních kol, které budou dále prodány v charitativních obchůdcích společnosti MOMENT a výtěžek bude použit na podporu neziskových organizací - denní stacionář Žebřík, Kola pro Afriku, Mobilní hospic Ondrášek, Save Elephants, CCBC a nově také Středisko rané péče. Současně také probíhala sbírka potravin ve prospěch Potravinové banky v Ostravě, z. s., která následně zajišťuje jejich přerozdělování neziskovým organizacím, jejichž posláním je pomáhat osobám v těžkých životních situacích.

Zaměstnanci sociálního odboru děkují všem občanům, kteří se do sbírky zapojili a přispěli tak k jejímu velmi úspěšnému naplnění, kdy množství darů předčilo i první jarní sbírku. Velké díky patří také společnosti ZERO, spol. s.r.o. z Palkovic, která se připojila k našemu městskému obvodu a podstatnou měrou naši charitativní akci podpořila.

Mgr. Ivana Bollogová

Charitativní sbírka v Hrabové byla opět úspěšná