Charita Ostrava informuje

Rád bych Vás požádal o zveřejnění informací občanům vašeho městského obvodu (obce, města) v následujícím vydání vašeho tištěného zpravodaje nebo na webových stránkách.

Rádi bychom vašim občanům poděkovali za podporu Tříkrálové sbírky 2019 a informovali o možnosti navštívit výstavy obrazů nebo fotografií v charitních zařízeních nebo využití bezplatného semináře „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“. Stále hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice zdravotních sester v Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Podrobnosti v příloze.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji vše dobré.

Od 5. 10. došlo úpravě všech emailů Charity Ostrava na novou doménu @ostrava.charita.cz. Prosím, upravte si naše kontakty ve vašem adresáři.

Ing. Dalibor Kraut

vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností
CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17
703 00 Ostrava-Vítkovice

Štědrost dárců a pomoc koledníků navýšila Tříkrálovou sbírku na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2019 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení více než čtrnácti set dobrovolných koledníků více než vloni. Shromáždila se částka 2 230 753 Kč, která navýšila loňský výnos o více než 130 tis. Kč. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením. Děkujeme za podporu a přízeň dárcům, dobrovolníkům a všem dalším do sbírky zapojeným lidem, jejichž prostřednictvím se Tříkrálová sbírka stává prostředkem pro obdarování druhého člověka, člověka v nepříznivé životní situaci.

Přesné využití prostředků Tříkrálové sbírky 2019 a přehled výsledků koledování v ostravských městských obvodech a okolních obcích je na webu:

Výstavy v Charitě Ostrava

Výstava obrazů s názvem Mezi realitou a fantazií autora Karla Ovčaří v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava bude přístupná veřejnosti každý všední den v době 8 - 16 h do 30. 4. 2019. Soubor fotografií s názvem Přírodní scenérie autorky Hany Papežové je možné až do 31. 3. shlédnout v Charitním domě sv. Václava - domově pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích každý všední den 8 - 16 h. Srdečně zveme na obě výstavy.

Web:

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava:

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 3. 2019, 14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected]. Těšíme se na Vaši účast!

Web:

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu:

Charita Ostrava informuje