Česká pošta informuje o vzoru plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu

Česká pošta informuje o vzoru plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu