Svoz bioodpadu v Ostravě v zimě nekončí

Od 1. prosince až do konce března následujícího roku bude bioodpad v Ostravě svážen jen jednou měsíčně. O termínech zimních svozů budou uživatelé BIO popelnic informováni jak formou letáků zaslaných koncem listopadu přímo do schránek, tak na webových stránkách společnosti OZO Ostrava.

„Už v roce 2016, kdy byly hnědé BIO popelnice v Ostravě zavedeny, si město vymínilo, že svoz bioodpadu bude probíhat celoročně. Tak zodpovědný přístup k životnímu prostředí není v jiných městech běžný,“ konstatuje Vladimíra Karasová, tisková mluvčí odpadové společnosti OZO Ostrava, a dodává, že do BIO popelnic patří kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například slupky z ovoce a zeleniny, zelené natě či skořápky ořechů. „Rozhodně tam však nepatří zbytky tepelně upravovaných pokrmů ani biologicky rozložitelný odpad živočišného původu. Jejich přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu,“ upozorňuje s tím, že jde o jiný druh odpadu, který potřebuje odlišné zpracování.

„Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a listí shrabané při podzimním úklidu zahrad, doporučujeme celoročně odvážet přímo do areálu naší kompostárny v Hrušově,“ navrhuje a dodává, že kromě minimální čekací doby na odbavení je v Hrušově dalším příjemným bonusem také možnost koupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost. „Výhodou je tu rovněž naprosto jednoduchá manipulace s biodpadem. Zatímco ve sběrných dvorech je třeba ho uložit do kontejnerů, v Hrušově stačí na určeném místě prostě jen vysypat přívěsný vozík. Ostravané mohou do naší kompostárny přivážet bioodpad zdarma, pro obyvatele jiných měst je tato služba zpoplatněna,“ objasňuje.

Na webových stránkách společnosti OZO Ostrava jsou kromě jiného uvedeny také informace o sběrných dvorech a o tom, jaký odpad, v jakém množství a kdy zde mohou Ostravané bezplatně odevzdat. V sekci Aktuality naleznou také upozornění na případné úpravy provozní doby například v souvislosti se státními svátky apod.

Více na www.ozoostrava.cz.

Svoz bioodpadu v Ostravě v zimě nekončí