Bezpečnostní ořezy stromů

V nejbližších dnech bude proveden odbornou firmou bezpečnostní ořez stromů v oblasti Šídlovce. Bude ořezáno celkem 19 stromů, a to konkrétně na ul. Šrobárova, vnitroblok, ul. Šídlovecká, ve dvoře za Obchodní 2-10, ul. Příborská, pod cyklostezkou ul. Domovská, vrchní hrana parku, ul. Příborská, u parkoviště „Zvonírna“ a v zahradě MŠ V. Huga.

Dbejte prosím v místě práce na ořezech stromů zvýšené opatrnosti.

Bezpečnostní ořezy stromů